Wie zijn wij

CEA BELGIUM is ontstaan uit het Centre d’Etudes d’Assurances (CEA) dat in 1936 werd opgericht in Parijs. CEA was oorspronkelijk een opleidingsinstituut waar men een postacademisch diploma verzekeringsrecht kon behalen. Vandaag is CEA Belgium een verzekeringsmakelaar met als exclusieve specialisatie verzekeringen voor de bouwsector, die aangepaste oplossingen biedt voor architecten, ingenieurs, studiebureaus, projectmanagers, aannemers, projectontwikkelaars, enz.

CEA BELGIUM werkt volledig onafhankelijk. Daarom genieten wij het vertrouwen van onze klanten maar worden wij ook door de verschillende verzekeraars actief in onze sector beschouwd als een bevoorrechte partner. Het is onze missie is u onze kennis en professionaliteit ter beschikking te stellen zodat u zich enkel hoeft te bekommeren over wat voor u het belangrijkste is: het tot een goed einde brengen van elk bouwproject.

Begeleiden van onze klanten

Wij staan onze klanten bij in het complexe bouwgebeuren om een optimaal beheer van hun risico's en de daaraan gekoppelde verzekeringen te realiseren.

CEA BELGIUM beschikt daartoe over medewerkers met een hoog opleidingsniveau (juristen, ingenieurs, financieel deskundigen, ...) die allen ervaring hebben met de bouwsector. Zo kunnen wij u niet alleen het juiste advies bezorgen met het oog op het onderschrijven van een aangepaste polis maar kunnen wij ook een antwoord geven op technische en juridische vragen omtrent uw verzekeringen.


Tussenkomst op verschillende niveaus

  • Identificatie van de risico's, eventueel in de vorm van een auditverslag
  • Zoeken naar de meest efficiënte verzekeringsoplossingen op basis van een marktstudie
  • Het beheer van de polissen en de aanpassing ervan in functie van de evolutie van de activiteiten
  • Preventieadvies bij het opstellen van contractuele clausules en ter voorkoming van schade
  • Actieve bijstand bij schadegevallen: onafhankelijk advies en assistentie door gespecialiseerde juristen

De makelarij maakt uiteraard de hoofdkern uit van onze activiteiten. Daarnaast geven wij ook advies en bijstand aan de beroepsfederaties en -ordes actief in de bouwsector. Bovendien organiseren wij periodieke conferenties om professionals te informeren over de risico’s en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit hun activiteiten. Last but not least voorzien wij ook opleidingsprogramma’s aangepast aan de specifieke wensen van de klant.